Who we areOfferOur experienceBenefitsReferencesCareerContact us

IT Audit
Mobile Portal
Net Planner
CRM Systems
Customer Relationship Management
ECR Systems
Efficient Consumer Response
ERP Systems
Enterprise Resource Planning
MiddleWare
Maintenance and Administration of Systems
Dedicated trainings
Other services

Je¶li pragn± Państwo uzyskać szczegółowe informacje o naszej ofercie lub umówić się na spotkanie w celu omówienia możliwo¶ci współpracy, prosimy o kontakt:

Informacje o firmie:
Nazwa
Profil działalno¶ci
Adres
Imię i Nazwisko
Stanowisko
e-mail
Telefon
Fax
Zakres zapytania:
System wspomagania marketingu i sprzedaży CRM
System wspomagaj±cy efektywne planowanie zasobów ERP
System obsługi konsumentów i dostawców ECR
Integrator systemów informatycznych MIDDLEWARE
Indywidualne systemy informatyczne
Pro¶ba o kontakt telefoniczny
Zapytanie:
® 2005 bnc Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone