Who we areOfferOur experienceBenefitsReferencesCareerContact us

IT Audit
Mobile Portal
Net Planner
CRM Systems
Customer Relationship Management
ECR Systems
Efficient Consumer Response
ERP Systems
Enterprise Resource Planning
MiddleWare
Maintenance and Administration of Systems
Dedicated trainings
Other services

Audyt informatyczny

Audytinformatyczny pozwala na uzyskanie niezależnej i obiektywnej oceny procedur,systemów i infrastruktury IT w celu zbadania ich skuteczności oraz znalezieniamożliwości ulepszeń. Pozwala on z jednej strony na zapewnienie zarządu iwłaścicieli procesów biznesowych co do właściwego działania środowiska IT orazkontroli nad nim, zidentyfikowanie słabości oraz oceny ryzyk, a z drugiejstrony na wskazanie możliwości podjęcia działań poprawiających funkcjonowaniedziału IT. Audyt informatyczny jest jednym z pierwszych kroków które trzebapodjąć w celu zapewnienia Ładu IT w przesiębiorstwie (IT Governance).

Nasza firmaprowadzi audyt informatyczny w opraciu o metodyke CobiT, oraz przyzaangażowaniu fachowców posiadających odpowiednie certyfikaty ISACA.

[more...]
® 2005 bnc Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone