Kim jesteśmyOfertaDoświadczenieKorzyściReferencjeKarieraJak się z nami skontaktować

Audyt Informatyczny
Portal Uslug Mobilnych
Net Planner
Systemy CRM
Customer Relationship Management
Systemy ECR
Efficient Consumer Response
Systemy ERP
Enterprise Resource Planning
MiddleWare
Utrzymywanie i administracja systemów
Szkolenia dedykowane
Inne usługi

MIDDLEWARE to oprogramowanie służące do pozyskiwania danych z różnych systemów, ich integracji, uzupełniania i utrzymania poprawności.

MIDDLEWARE może pośredniczyć pomiędzy różnymi platformami, bazami danych i protokołami sieciowymi, komputerami front-end i host, rozwiązaniami rozproszonego przetwarzania danych opartymi na różnych standardach, itp. Zapewnia ono także bezpieczeństwo dostępu pomiędzy siecią a aplikacją (identyfikacja, autoryzacja, prawa dostępu, itp.) oraz serwerami serwisu bibliotecznego (directory services) LDAP.
Systemy te umożliwiają głównie:

  • pobieranie danych z wielu systemów źródłowych, niezależnie od baz danych, w których znajdują się informacje,
  • dokonywanie konwersji danych, łączenie danych z wielu źródeł i tłumaczenie do wspólnej postaci,
  • modyfikacje pojedynczych rekordów, wraz z zachowaniem historii zmian,
  • eksport i import do plików arkuszy kalkulacyjnych oraz tekstowych, wraz z identyfikacją różnic,
  • utrzymywanie aktualności danych z systemami źródłowymi,
  • zapewnienie spójności danych.

Wykorzystywane przez BNC sp. z o.o. systemy MIDDLEWARE składają się z trzech niezależnych modułów:

  • Moduł importu, który odpowiada za połączenia z systemami źródłowymi, import danych oraz rozpoznawanie zmian w systemach źródłowych,
  • Moduł translacji, który odpowiada za przetłumaczenie danych z postaci źródłowej do zadanej postaci docelowej (z zastosowaniem prostych operacji na danych oraz łączeniem danych z wielu źródeł),
  • Moduł edycji, który umożliwia modyfikację pojedynczych rekordów przez użytkownika oraz import i eksport danych do plików arkuszy kalkulacyjnych i tekstowych.

Taka budowa pozwala w prosty i szybki sposób dostosować oprogramowanie do środowiska naszego klienta, aby jak najlepiej odpowiedzieć na jego potrzeby związane z przetwarzaniem danych. System może być na przykład użyty do przetłumaczenia danych istniejących w różnych systemach docelowych (m.in. związanych ze sprzedażą, dystrybucją, fakturowaniem) do wspólnej postaci, wykorzystywanej przez oprogramowanie danego przedsiębiorstwa, np. SAP.

® 2005 bnc Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone