Kim jesteśmyOfertaDoświadczenieKorzyściReferencjeKarieraJak się z nami skontaktować

Audyt Informatyczny
Portal Uslug Mobilnych
Net Planner
Systemy CRM
Customer Relationship Management
Systemy ECR
Efficient Consumer Response
Systemy ERP
Enterprise Resource Planning
MiddleWare
Utrzymywanie i administracja systemów
Szkolenia dedykowane
Inne usługi

ECR (Efficient Consumer Response) - Strategia Efektywnej Obslugi Konsumenta

ECR jest strategią organizującą funkcjonowanie łańcuchów dostaw, co zapewnia odpowiednią reakcję na potrzeby konsumenta. Równocześnie, poprzez współpracę partnerów handlowych, ECR umożliwia maksymalne wykorzystanie możliwości redukcji kosztów w całym łańcuchu dystrybucji.
Fundamentalnym elementem tej współpracy jest pełen dostęp wszystkich partnerów do informacji handlowych, w związku z czym wykorzystanie narzędzi informatycznych do przetwarzania danych i optymalizacji decyzji staje się niezbędne.
Chodzi głównie o:

 • zintegrowane systemy informatyczne;
 • komputeryzację i informatyzację punktów sprzedaży (POS);
 • elektroniczną wymianę danych (EDI) eliminującą transakcje papierowe.

Integrowane przez BNC sp. z o.o. systemy, oprócz zbierania danych w różnych formatach, mają bardzo rozbudowane moduły ich przetwarzania na potrzeby kontrolerów finansowych, menadżerów produktów, dyrektorów finansowych, personelu administracyjnego, itp. Systemy nasze pozwalają m.in. na:

 • Przygotowywanie planów budżetowych, korekt oraz analiz długoterminowych, które umożliwiają użytkownikowi zmianę wielkości, wartości oraz czynników procentowych na dowolnym poziomie trójwymiarowej struktury (klienci, produkty, kanały sprzedaży) oraz ich dystrybucję w zależności od wymagań użytkownika;
 • Kontrolę rezultatów zyskowności oraz zyskowności z możliwością prognozowania budżetu. Z tą cechą związana jest możliwość importowania wartości z zewnętrznych źródeł danych na potrzeby ich aktualizacji, określenia wartości oraz porównywania z innymi zbiorami danych. Wartości bieżące są używane do przygotowywania korekt budżetowych;
 • Dokładne śledzenie kosztów produktów oraz podsumowań ruchów magazynowych (produkcja i sprzedaż), a przede wszystkim związanych z nimi kosztów;
 • Korzystanie ze standardowych lub własnych definicji bilansu przychodów, tworzonych na dowolnym poziomie hierarchii według podziału na produkty, klientów lub kanały sprzedaży;
 • Analizę dochodowości produktu z perspektywy klientów lub kanałów sprzedaży. Użytkownik może w ten sposób uzyskać np. listy najbardziej i najmniej dochodowych produktów;
 • Kalkulację cen sprzedaży dla grup artykułów poprzez zmianę rocznych lub miesięcznych wartości;
 • Dokonywanie zmian w wyznaczonych punktach struktury Klienci-Produkty-Kanały Sprzedaży, a także analizowanie wpływu tych zmian na wyższe poziomy hierarchii. Użytkownik uzyskuje dzięki temu możliwość badania, jak dana zmiana wpływa na wynik sumaryczny. Symulacje typu "Co, jeśli?" mogą być łączone z kalkulacjami cen sprzedaży. Zmiany mogą być aplikowane zarówno na wartościach miesięcznych, jak i rocznych;
 • Import i eksport danych, np. eksport danych dotyczących dochodowości produktu, tworzenie statystyk sprzedaży oraz określanie faktycznego przyrostu wewnętrznego.

Dzięki zastosowaniu rozbudowanych systemów informatycznych wspomagających strategie ECR możemy osiągnąć:

 • lepsze planowanie produkcji i sprzedaży,
 • zmniejszenie zapasów we wszystkich ogniwach łańcucha,
 • skrócenie czasu przepływów,
 • eliminację zbędnych kosztów,
 • wyeliminowanie transakcji papierowych,
 • podniesienie poziomu obsługi,
 • wzrost elastyczności działania.
® 2005 bnc Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone