Kim jesteśmyOfertaDoświadczenieKorzyściReferencjeKarieraJak się z nami skontaktować

Audyt Informatyczny
Portal Uslug Mobilnych
Net Planner
Systemy CRM
Customer Relationship Management
Systemy ECR
Efficient Consumer Response
Systemy ERP
Enterprise Resource Planning
MiddleWare
Utrzymywanie i administracja systemów
Szkolenia dedykowane
Inne usługi

ERP (Enterprise Resource Planning) - Zintegrowany System Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa

ERP jest zintegrowanym systemem informacyjnym, przeznaczonym do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Jego modularna budowa pozwala na podłączanie (w razie potrzeby) kolejnych aplikacji, co umożliwia zbudowanie systemu doskonale odpowiadającego wymaganiom klienta. Do głównych zalet systemów ERP należy uniwersalność, która pozwala na jego zastosowanie w firmach o różnej wielkości i różnorodnych profilach działalności. Koordynacja przepływów informacyjnych i gromadzenie informacji w centralnej bazie danych pozwalają na sprawne zarządzanie nawet rozległym przedsiębiorstwem bez potrzeby ciągłego przemieszczania się i dokonywania okresowej kontroli.
ERP pozwala na planowanie działalności przedsiębiorstwa na różnych poziomach - od strategicznego po operacyjny. System ten dokonuje oceny różnych wariantów działania i dostarcza odpowiednio przetworzone informacje, które ułatwiają menadżerowi podjęcie optymalnej w danych warunkach decyzji.

Systemy ERP mogą być wykorzystywane również do:

  • przetwarzania informacji potrzebnych do planowania produkcji, księgowości, itd.,
  • wspomagania procesów przetwarzania zamówień klientów i zarządzania magazynami(logistyka),
  • konfigurowania procesów produkcyjnych, w tym planowania produkcji, sporządzania harmonogramów, tworzenia symulacji procesu produkcji, optymalizacji wykorzystania czasu pracy maszyn i urządzeń,
  • wspomagania realizacji zakupów,
  • monitorowania przebiegu realizowanych procesów,
  • raportowania,
  • wspomagania działalności komórki finansowej, w tym m.in. zarządzania środkami trwałymi, kontroli kredytów, itp.
® 2005 bnc Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone